Gödsel

Birgitta Dahlberg

Vad menar ni med stallgödsel? T ex potatis har jag lärt mig att den får skorv av hästgödsel (egen erfarenhet). Jag tolkar stallgödsel - häst, kogödsel - ko för det är ju hästen som står i stallet och kon i ladugården. Mina rosor har dött av hästgödsel.

Odla Svarar: 

Med stallgödsel menas gödsel som kommer från de olika djurstallarna, som häst- gris-, får- och kogödsel, ibland kallar man även hönsgödsel för stallgödsel. Stallgödsel kan vara på halm, torv eller på strö = sågspån. Sedan bör det efterkomposteras så det brinner färdigt, annars är det för starkt och varmt.

Läs mer om stallgödsel här: stallgödsel

Med vänlig hälsning
Sylvia