Gödning, häst- eller kogödsel?

Aulikki Pälvimäki Karlsson

Hej Sylvia! Jag blir så förvirrad angående gödsling av rabatter. Jag tycker att man får så olika svar beroende på vem man frågar. Därför frågar jag dig: är hästgödsel lika bra som kogödsel? Det förstnämnda har jag obegränsad tillgång till, det andra inte alls.

Nästa fråga: när ska jag egentligen gödsla (hästgödsel, alltså)? Jag lade på detta i alla rabatter i höstas, Var det rätt? Ska de ha en duvning till i vår? Eller ska jag välja någon annan gödning? Vill ha så naturlig gödning som möjligt.

Tacksam för svar. Hälsningar Aulikki

Odla Svarar: 

Hej!

Inte för att jag skulle vara någon gödselguru, men jag försöker svara vad jag tycker är rätt. Men det finns ju många rön, så man får så olika svar beroende på vem man frågar.

Det är egentligen ingen större skillnad i själva näringen, men hästgödsel är ju inte idisslad så den innehåller mer mullämnen. Det har att göra med vilken sorts jord du har: generellt kan man kanske säga att kogödsel passar bättre på sandjordar och hästgödsel passar på lerjordar. Men man tager vad man haver! Hästgödsel är särskilt bra som jordförbättring om den är på torv, inte på flis, men kör du med det du har!

Gödseln bör naturligtvis vara välbrunnen, men om du lägger ut den på hösten så hinner den ju brinna åtminstone delvis. Men lägg den på oodlade ytor, hästgödseln är ju varm när den brinner. Har du välbrunnen hästgödsel så kan du gödsla med den nu på våren också till näringskrävande växter.

Med vänlig hälsning Sylvia