Gammalt stort bestånd av thuja som mår dåligt?

Sara Rowell

Vi har ett stort (minst 30 kvadratmeter) bestånd av tjuja på vår tomt, förmodligen planterat på 60-talet. De står i en väldränerad backe men inte i torka. Thujorna är mest gröna men en del brunt och grått (helt dött) har börjat dyka upp. Tittar man mellan grenarna längre ner är det svart, blött och fullt med gamla barr. Då beståndet är så stort är det svårt att rensa ur så det blir luftigare.

Mår thujorna dåligt av de gamla barren och täta grenverket som är fullt av gamla döda kvistar? Ska vi gallra på något sätt? Kan det vara torka som orsakar detta? Behöver thujor gödning? Hur ska vi på bästa sätt vårda våra thujor? De har stått där sedan huset byggdes och känns helt rätt i vår trädgård så vi vill gärna ha dem kvar om det går att få dem att må bättre.

Tack på förhand, Sara.

Odla Svarar: 

Hej! Ja, de mår inget vidare av att det sitter skräp inne i grenverket, det kan orsaka sjukdomar som svamp. Så kanske ni bör ta o gallra ut beståndet rejält?

Det finns två sätt att göra det: antingen tar ni bort de mest dåliga träden helt och på sätt öppnar upp för ljus och luft för resterande samt rensat ut skräp från dessa. Eller så stammar ni upp tujorna genom att ta bort de undre grenarna upp till 1/3 av höjden för att det ska bildas småträd med stam istället . Det senare passar om toppen är snygg på alla. Sedan rensar ni ut skräpet genom att skaka och plocka i trädet. Även kombination av båda sätten är möjlig, svårt att säga vilken som är bäst utan att ha sett det.

Tujorna mår bra av att gödslas på våren med något allmängödselmedel. Vattna vid behov, tujor gillar inte torka.

Med vänlig hälsning Sylvia