Gallkvalster på avenbokshäck

Ing-Marie Åkesson

Läste häromåret om kvalsterangrepp på avenbok och tog tyvärr fasta på ordet "estetisk" när det gällde graden av bekymmer, och det var ju bara några grenar här och där, och på två-tre träd. Nu har det avancerat till att merparten av träden i vår tre meter höga häck är angripna. Hjälp - vad gör vi nu?! Gräva upp och bränna? Spruta svavel i tättbebyggt blåsigt område??

Och av nyfikenhet: Kan det ha att göra med att vi haft vinbärskvalster i trädgården?

Odla Svarar: 

Ja, låter som gallkvalster som är boven i avenboksdramat. Du kan behandla den med såp- eller oljebaserade växtvårdsmedel som svavelpreparatet Kumulus. Man skulle börjat redan tidigt på våren och gjort två behandlingar med ungefär en veckas mellanrum. Före behandlingen kan man skaka buskarna så att en del kvalster ramlar ner.

Det är inte samma kvalster som sitter i vinbären, där heter boven vinbärsgallkvalster. Behandlingen är dock detsamma.