Gallkvalster

Ines Vergara Rodriguez

Hej min kolonilottsgrannes vinbär är angripna av gallkvalster och hon vägrar göra någonting åt det. Nu är jag orolig att mina vinbär också ska bli angripna. Finns det någonting jag kan göra för att förebygga att själv inte få detta.

Tacksam för svar

Odla Svarar: 

Gallkvalster, Cecidophyopsis ribis, på vinbär övervintrar i gallbildningarna. Nu på våren kryper de ut och lever på bladen. Det är då de kan ta sig över till andra buskar, de sprids främst med vinden.

Det finns tyvärr inte mycket annat att göra i fritidsodlingen än att avlägsna angripna buskar om det finns mycket galler och de är utbredda över hela busken. Vid svara angrepp med enstaka galler kan man tidigt på våren klippa bort den grenen där galler sitter på.

RST har skrivit bra fakta om kvalster:

F.n. finns kemiska medel endast för yrkesbruk.