Fruktträd med barkfall

Lena

Vad är det för fel när barken ramlar bort på fruktträd? Vad ska jag göra?

/Lena

Odla Svarar: 

Hej

Det är svårt att svara utan att veta lite mer: fruktträdets ålder, vilken frukt och om det finns andra skador på den?

Det kan vara så att fruktträdet har angripits av honungsskivling om det är gammalt. Då lossnar barken och där under kan man se mörkbruna trådar av svampens mycel. Ibland angrips trädet bara delvis. Honungsskivlingsangrepp leder oftast till döden för trädet så småningom och det är inte mycket man kan göra för att förhindra det.

Men det finns också andra orsak till att barken faller, jag räknar upp dem här:

Skador från gräsklipparen, dessa skador sitter långt ned. De kan ta tid på sig att övervalla.

Gnag av harar, du kan ofta se gnag där nere i veden under barken.

Om gnagskadan eller gräsklipparskadan inte går runt hela stammen, det vill säga fruktträdet inte är ringbarkat, kan det självläka. Ge trädet färskt gräsklipp på marken runtom, det skyddar och gödslar. Ha en gräsmatta ändå fram till stammen.

Ytterliga orsak kan vara höjd marknivå, det vill säga man har lagt mer jord så att stammen täcks delvis och då ruttnar den och rötterna skadas. Detta är svårt att behandla i efterskott så trädet redan är svårt skadat.

Med vänlig hälsning Sylvia