Frukterna i mitt citronträd

Mitt citronträd som nu står i det inglasade uterummet bär mycket frukt så att grenarna tyngs ner. Ska jag gallra frukterna?

Violet

Odla Svarar: 

Du kan ta bort några av de mest utvecklade som du redan kan använda. Annars brukar trädet gallra självt om det behövs.

Du kan också ordna stöd åt grenarna med en y-klyka eller liknande grej, hitta på själv.

Sylvia