Frukt på lime

Mats Wretborn

Har ett litet lime-träd som i somras blommade rikligt och satte massor med små fruktämnen, så många att jag kände mig tvungen att gallra en hel del. Ganska snart hade dock de allra flesta fallit av spontant, och nu finns det endast någon enstaka kvar. Trädet har stått ute under sommaren, men står nu i ett uterum med minimum 8 grader under vintern. Nu är det nya knoppar på gång och jag planerar att själv agera bi med en liten pensel. Vad kan jag göra för att få behålla frukten? Med vänlig hälsning, Mats Wretborn

Odla Svarar: 

Pollinera alla blommorna med en liten pensel. Låt sedan trädet gallra spontant sig självt, det brukar det göra som du såg. Om det ändå verkar bli alldeles för mycket kart senare, så kan du gallra mycket försiktigt.
Vänd eller skaka inte trädet när det står med blommor och kart! Vattna mindre nu under vintern, jorden ska bara vara lätt fuktig, inte blöt. 

Sylvia