Fröer till mitt torvtak

Bengt Johansson

Hej Jag har ett nytt torvtak som jag tänkte så med era taklök- och bräckafröer. Torvtaket är ca 100 kvm stort och där finns ingen växtlighet idag. Har ni någon uppfattning om hur mycket fröer jag skulle behöva för att få ett hyfsat utseende. Jag förstår att detta är jättesvårt för er att säga, men det framgår inte av er hemsida hur tätt man bör sätta dessa fröer, så vet man vad som rekommenderas är det kanske lite lättare att beräkna.

Tack på förhand Bengt

Odla Svarar: 

Hej!

Du bör nog ha ett skick av mineraljord på torven om du vill så taklökar och bräcka, dessa är kalkälskande stenpartiväxter och torven är ju sur.

Taklökblandningen, Sempervivum, innehåller cirka 250 frön och bräckablandningen, Saxifraga, cirka 300 frön, vilka ska räcka för att täcka en yta på 4-5 kvm när den är färdigvuxen. Lämplig tid att fröså är i april-maj-juni beroende på var du bor någonstans och sådden behöver hållas lätt fuktig tills den har etablerat sig.

En viktig sak att tänka på är om ditt tak är kraftigt lutande eller platt. Branta torvtak är det vanligaste i Skandinavien, de har oftast en enklare konstruktion än platta tak eftersom takets lutning minskar risken för att vatten tränger igenom takkonstruktion. Man kan då ha färre tätskikt och dräneringslager.

Tåliga Sedum-växter är ett bra växtval och kan rullas ut som färdig moss-sedummatta på tak som har en lutning av 25–30 grader eller mindre. Underlaget bör bestå av ett tätt material som hindrar rötter från att tränga igenom och tåla den fukt som växtbeläggningen orsakar, då växtbädden kan hålla en stor vattenmängd och underliggande takkonstruktion ska även dimensioneras för detta. De finns även färdig gräsmatta på rulle av en speciell typ för just tak.

En tunn moss-sedum-matta är ca 3 cm tjock. Ett sedum-ört-gräs-matta kanske är 12–15 cm tjock. Jordblandningen bör alltså vara minst 3 cm tjock och kan behöva vara tjockare om takets lutning är liten.

Med vänlig hälsning Sylvia