Frö från höskallra

Lottie

Var kan man få ta i frö från höskallra? Vet någon? Inte ens Pratensis har den som eget frö.

Vänligen Lottie

Odla Svarar: 

Hej

Äkta höskallra, Rhinanthus serotinus var vernalis, är en 1-årig halvparasit och växer vild på sina ställen. Höskallra är inte det enklaste att hitta som eget frö, men den ingår ibland i så kallade ängsfröblandningar. Det finns även andra skallror som kan ingå, som åkerskallra, ängskallra och strandskallra. Alla är vildväxande i Sverige.

Man kan göra så att man köper en sådan blandning som innehåller höskallra, och när den sedan blommar och sätter frö samlar man in dessa och sparar till nästa sommar. Annars kanske man råkar på skallror när man är ute och går på äng eller liknande ställe där den växer vild och kan då plocka lite frö när dessa är mogna.

Med vänlig hälsning Sylvia