Förstör tallrötter husgrunder

Johan

Hej Vi budar på ett hus. Tomten är cirka 700 kvm stor och har 6 st storvuxna tallar på tomten. 2-3 st av dessa är mellan 0,5 till 1,5 m från husgrunden. Min fråga är om tallrötter brukar eller kan vara ett problem mot husgrunden, förstöra den på något sätt? Grunden är platta på mark. Huset står i Kiruna, alltså kortare grova tallar. En annan fråga är om marken. Vad kan man säga om den, när de växer tall där? Med vänlig hälsning Johan.

Odla Svarar: 

Tallar är ganska snälla då de har de flesta rötterna väldigt ytligt, men de brukar ha två djupgående rötter också. Det är de ytliga rötterna som kan orsaka sättningsskador, 0,5-1,5 m är alldeles för nära. 10 m minst borde det vara då tallar också lätt blåser ner vid stormar just p g a de ytliga rötterna. Kolla väldigt noga hur grunden ser ut och om det kanske finsn sprickbildning på den.

Köper du huset så kräv garanti för sättningsskador orsakade av dessa tallar. Ta också bort tallarna som är så nära, med rötter! Enklast går det med en stubbfräsare. 

Om marken kan man säga att den förmodligen är sandig och väldränerad om det nu är en tallbacke! 

Sylvia