Förbättra tung lerjord

Lena

Hej

Har en kolonilott med enbart tung lerjord som jag skulle vilja förbättra/lätta upp. Hur ska jag gå tillväga? Ska jag skaffa enbart sand/grus och i så fall hur mycket? Eller ska jag blanda ner torv och sand? Hur ska jag få ner det om jag inte ska fräsa ner det?

/Lena

Odla Svarar: 

Hej Lena

Du ska använda grus, kompost och barkmull. Lägg på ett lager av 5 centimeter grus och lika mycket barkmull samt kompost om du har. Lättast är att fräsa ner detta i ytjorden. Torv ska du inte använda i lerjord eftersom den bryts ner på ett år. Kan du inte fräsa får du gräva och räfsa.

Grundgödsla med Algomin Trädgård också så hjälper kalken till att förbättra strukturen i jorden genom att den klumpar ihop lerpartiklarna.

Lycka till.

/Jankov