Flytta stockrosor

Karin

Hejsan

Jag har några stockrosor som jag vill flytta på. När kan jag göra det?

/Karin

Odla Svarar: 

Hej

Den vanliga stockrosen är en tvååring som bildar en bladrosett år 1 och blommar år 2, sedan dör den oftast. Stockrosen brukar ha lämnat efter sig en hel del fröplantor som kan blomma nästa eller nästnästa år.

Alltså, om det är sådana här bladrosetter som inte ännu har blommat eller om du har en sort av den perenna stockrosen, kan det vara berättigat att flytta på den, annars kan du ta stockrosfröna och så dem på den nya växtplatsen. Flytta dina stockrosor kan du göra nu på hösten om du inte har frost och tjäle redan. Det går också att flytta stockrosorna på våren.

Med vänlig hälsning Sylvia