Flytta krusbär och vinbär

Jan-Erik

Jag har just fått en odlingslott och den förre ägaren hade inte så bra planering. Jag skulle behöva flytta en krusbärsbuske som står mitt i vägen för mina planer. Detsamma med två stora vinbärsbuskar.

Skall jag klippa ner dem vid omplantering?

/Jan-Erik

Odla Svarar: 

Klipp ner alla gamla grenar på både krusbärs- och vinbärsbuskarna och låt de yngre vara kvar. Det kan du göra nu på vintern. Egentligen skulle det göras direkt efter skörden men ska du ändå flytta krusbärs- och vinbärsbuskarna så är det bättre att klippa nu.

På våren, innan buskarna har börjar grönska, kan du sedan flytta dem.