Flytta hagtornsträd

Lena

Har ett hagtornsträd. Stammen är knappt 24 cm i omkrets. Undrar om det går flytta och i så fall hur stora rötter har det? Är ca 15 år gammalt.

/Lena

Odla Svarar: 

Är hagtornsträdet 15 år så är det "fullvuxet"!

Rötterna på hagtornsträdet är ungefär lika breda som kronan är bred, så hagtornen kan vara svår att flytta utan att man tar hjälp av en liten grävare.