Flisad gran som marktäckare?

Marie

Undrar om jag kan använda flisade grangrenar som marktäckare i stället för täckbark?

Med vänlig hälsning Marie

Odla Svarar: 

Du kan använda flis i rabatter, runt buskar och under träd som marktäckare eller varför inte göra trädgårdsgångar med det. Lägg till exempel ett tjockt lager dagstidningar under och lägg flis på, så blir det en hyfsad gång. Du kan också använda flis på en så kallad ogräsmatta för att dölja denna.

På lång sikt tillför fliset näring. Även fukten bevaras bättre i jorden och fröogräs hindras från att växa.

Bred ut cirka 5-10 centimeter flis, men vattna jorden innan. Tillför gärna brunnen hästgödsel underst, eftersom fliset drar kväve ur jorden.

Lägg inget flis direkt mot trädstammar, det påverkar fukt- och syrehalten negativt.

Med vänlig hälsning Sylvia