Fläder, Sambuccus Nigra ´Black Beauty´

Lisbet

Jag har för tredje året gjort saft på svartflädersblommor (blodröd och ljuvlig).

År 1 hade busken rikligt med stora, rosa blommor och jag använde alla till saft. År 2 var blommorna något färre och mindre, allt till saft. I år ännu färre och mindre blommor. Grannen har en buske där blommorna ej används och blommorna är rikliga och ståtliga.

Min teori är: töm inte busken på alla blommorna, det missgynnar följande års blomning. Kan det vara så?

Med vänlig hälsning Lisbet

Odla Svarar: 

Ja, det kan vara så! Lämna en del blommor kvar!

Men gödsla på våren och vattna vid behov också.