Finns gifter kvar i marken

Hej
Vi bor i ett gammalt stationshus. Spåren togs bort 1959, och trädgården ser nu ut som vilken som helst. Jag skulle dock vilja komplettera med fruktträd. Tror du att det kan finnas kvar gifter i marken som i så fall tas upp av träden? Kan tex. kreosot bindas i frukter?

Viveca 

Odla Svarar: 

Eftersom det är så länge sedan borde det mesta ha lakats ur. På femtiotalet sprutades alla äppelträd regelmässigt med kreosot och det finns inget som säger att någon tog direkt skada av det. Det finns renläriga människor som absolut inte vill ha med dessa gifter att göra. Man får ha lite måtta i sina åtgärder.

Göran