Fikon

aron

Jag har ett stort fikonträd på cirka 1,3. Stammen är cirka 3-4 cm tjock. trädet är cirka 5 år gammal men den har aldrig burit frukt. Den är planterad inomhus i en stor kruka. Den får bra med sol. Jag undrar varför det inte blir någon frukt. Är det ingen självpollinerad fikonsort eller vad kan man göra?

tack Aron

Odla Svarar: 

Det här med fikon är en knivig fråga. De fikon som säljs i affärerna är sällan namnade, så man vet inte alltid vilken sort man får!

Det är enklaste vore om man kan skaffa en sort av adriafikon, som är självfertilt, partenokarpt, eftersom den lilla insekten fikonstekeln, Blastophaga psenes, som pollinerar fikonet i sydligare nejder, inte finns i Norden. Sorter av adriafikon är det tåliga 'Bornholmsfikonet’, ’Black Mission’ och några till.

Smyrnafikon, de söta frukterna som säljs i fruktdisken, är däremot sådana som måste bli pollinerade. De har enbart honblommor, så vid alla smyrnafikonodlingar finns det även en annan sorts fikonbuske som heter getfikon, F. carica var. caprificus. Getfikon har både han- och honblommor. San Pedro-fikonet är en korsning mellan de två ovannämnda och den andra årliga skörden kräver pollinering. Namnsorter är t.ex. ’Desert King’.

Sylvia