Färdig gräsmatta

Johan

Hej

jag har precis lagt ut ny gräsmatta, inte så stor yta, ca 40kvm. Innan jag lade ut gräsmattan hade jag grävt ur ca 20 cm och lagt ny gräsmattejord som jag köpt från återvinningsgården i den kommun jag bor. Därefter gödslade jag jorden med en NPK gödsel och vattnade jorden varje dag i en veckas tid innan jag sedan lade på gräsmattan för en vecka sedan.

Sedan dess har jag med hjälp av en vattenspridare vattnat gräsmattan varje kväll under ca 20 minuter, ändå kan jag nu se att vissa partier i den nya gräsmattan tenderar att se lite vissen ut och gulnande partier, beror detta på att jag vattnat för mycket eller för lite eller finns det någon annan orsak som jag kan ha förbisett?

När jag känner på gräsmattan så känns den varken våt eller torr och gräsmattan har börjar fästa på sina ställen samt att grässtråna har blivit märkbart längre. Tacksam för svar till en lite villrådig amatör.

Tack på förhand!

MVH Johan

Odla Svarar: 

Hej Johan

Du verkar egentligen ha rätt bra koll på läget. Du har gjort ett bra underarbete för din nya gräsmatta. Det enda jag inte tycker är bra är att du grundgödslade med NPK. NPK är vattenlösligt och försvinner ner i jorden vid riklig vattning. Det hade varit bättre om du hade gödslat med PK-gödsel eller ännu hellre Algomin Trädgårdsgödsel, som innehåller naturliga rotningbefrämjande ämnen. Det hade gjort att du fått en bättre rotning på den utlagda gräsmattan. Därefter skulle du börjat gödsla med Algomin Gräsgödsel, som är långtidsverkande och inte bränner gräset så lätt.

Att gräsmattan har börjat fästa är ett gott tecken. Jag tror inte att du vattnat för mycket, det ska stora mängder till om det ska inträffa. Ofta får man lite sämre rotning i gräsmattans kanter, speciellt där det är stenlagt eftersom man där har i sand, som dränerar bra. Där kan lätt bli torrt.

Med vänlig hälsning Jankov