Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

Violet

Hej

I april mån planterade vi en blodlönn - Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' ca 3.5 m i vår trädgård. Nu upptäcker jag att den är översållad med vitt ludd/ohyra (inte mjöldagg) samt även gröna löss och någon form av "spindelnät" på baksidan av bladen. Några blad är skadade/sönder/hål i och nästan alla nya blad längs ut på grenen är uppätna.

Vad är detta och med vad/hur behandlar jag trädet?

Mvh Theres

Odla Svarar: 

Hej

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' är en hängblodbok, ingen lönn.

Jag tror, utan att ha sett boken i fråga, att det är den mycket vanliga bokbladlusen som den har. Den angriper endast bok. Barken kan också skadas av dessa, den spricker upp och så småningom lossnar i flagor.

Tyvärr är lössen mycket svårbekämpade. Men pröva i alla fall att bekämpa med såpsprit eller pyretrum-preparat om den såpspriten inte hjälper.

Med vänlig hälsning Sylvia