Få oxelhäck tätare

Maria

Har en 2 m hög oxelhäck som står ganska mörkt och är gles (tidigare ännu mörkare p g a vintergröna träd). P g a insyn vill jag gärna ha tätare häck. Vilket är bäst? Prata med grannen, beskära ner och hoppas att den blir tätare när den växer upp? Alternativt plantera nya plantor parallellt med den gamla?

/Maria

Odla Svarar: 

Utan att se oxelhäcken i fråga är det svårt att säga vad som är bäst.

Men om oxelhäcken har skuggats av träd, kan den kanske piggna till nu när den får mer ljus. Gödsla och ge den bra jord också så att den orkar växa.

Oxel går dock oftast bra att förnya genom att klippa ner den till 10-15 centimeter ovan jord och sedan släppa upp den ca 20 centimeter per år tills den är så hög man vill ha den.