Få bort vass ur damm

Jarmo

Hej Karin

Har en naturlig damm på ca 150kvm djup ca 2 meter, på den djupaste delen finns både näckrosor och vass i dammen. Luktar lite dy om vattnet när man luktar på den.

Problemet är att vassen har tagit över så jag vill på bästa sätt försöka rensa bort det mesta av vassen och kunna bibehålla näckrosorna. Hur skall man gå tillväga för att få ett bra resultat utan att förstöra vattenkvaliteten och även, hur förbättrar man vattenkvaliteten? Skall inplantera karpar i sommar.

Mvh Jarmo

Mvh Jarmo

Odla Svarar: 

Lyckliga du som har en naturlig damm.

Vassen fångar kvävet och växer till - kanske skall du se över om du eller dina grannar har gödslat för generöst på sistone. Om man vill få vassen att försvinna bör den skördas under blomningen, eller från mitten av juli till och med augusti. Under den perioden är det som mest näring bunden till de ovanjordiska delarna av vassen.

För att ge bäst effekt bör vassen skördas under vattnet. Genom skörd under vattnet minskas syretillförseln till den ihåliga jordstammen. Skörden kan behöva upprepas under några år för att vassen helt skall försvinna. Det finns speciella maskinbärare som man kan sätta på en liten båt för att skörda vassen och det ser ut ungefär som en slaghack under vatten. Särskilda firmor jobbar också med detta område.

Om du ska ha fiskar bör du se till att syresätta vattnet ordentligt med hjälp av en fontän. Kontakta en lokal leverantör som kan hjälpa dig att räkna ut lämplig storlek på pump och munstycke. Placera fontänen en bit ifrån näckrosen eftersom den inte gillar vattenstänk och mycket rörelse. De som säljer koikarpar har all information om hur du ska göra med din vattenkvalitet. Det är dyra små krabater och jag har tyvärr ingen specialkunskap inom området.

Lycka till Jarmo!

Önskar Karin