Få bort mossa

Elsie

Hej

Har i år fått mycket mossa, inte bara i gräsmattan utan i hela trädgården. Vad gör jag? Har det blivit för lite gödslat?

Tilläggas bör att strax intill ligger en liten skog, bara sol mitt på dagen. Har köpt Höstgödsel, skulle det göra nån nytta?

/Elsie

Odla Svarar: 

Hej

Mossorna frodas verkligen efter denna blöta sommar och höst. Ju mer sol och torka desto sämre trivs mossan, så även skuggigt läge får mossan att frodas.

I rabatter är det enklast att plocka bort mossan för hand, i gräsmattan kan man på våren eller hösten gödsla med Stroller Plus+Mossa eller liknande gödselmedel. Kalka också under vintern om det inte finns kalkskyende växter (surjordsväxter) där.

Med vänlig hälsning Sylvia