Ersätta björkallén

Peter Freij

Jag bor i Åsarna, Jämtland med tillhörande växtzon. Till huset jag bor i finns en björkallé med björkar från 1930-talet. De har sett sina bästa dagar och blir allt torrare och tråkigare för varje år som går. Sammanlagt har allén bestått av ca 20 björkar, 10 på vardera sida men sedan ett par år tillbaka har jag tagit ner ca 4 träd per år och därmed glesat ut allén. Hur tycker du att jag ska ersätta allén på lämpligt sätt. Är det ex lämpligt att börja sätta nya träd mellan de gamla eller hur ska man göra tycker du?

Odla Svarar: 

Om alléns kvarvarande träd är risiga och fula, tycker jag nästan att du kan hugga kaffeved av resten också och låta dra upp rötterna med grävare. Ersätt den utsugna jorden med ny, frisk kompostjord och skaffa sedan jämnstora trädplantor från någon skogsplantskola. Många är dock grossister, men om man frågar snällt så brukar man få köpa....du behöver ju dessutom minst 20 plantor!

Plantera dessa nya träd på hösten när de börjar gå i vila.

Mvh Sylvia!