Egen jord

Mari Winter

Hej! I min bostadsrättförening har vi en stor elektrisk självdriven kompostmaskin som vi får tömma var 4-6:e vecka. Vi lägger mest hushållssopor i den och den färdiga komposten är väldigt finfördelad. Jag brukar återanvända fjolårets blomjord och blanda i ca 1/4 kompost när jag nyplanterar i krukor på våren. Nu säger en granne att man inte bör göra så för att den gamla jorden kan vara smittad med nematoder eller dyl. Jag hävdar att det visst går och att det är ett utmärkt sätt att ta vara på gammal jord. Vad säger experterna?

Mari

Odla Svarar: 

Hej! Om den gamla jorden är smittfri, d v s du inte hade några problem med svamp- eller ohyreangrepp förra året, så bör det gå alldeles utmärkt att göra som du gör. Vissa grödor som potatis bör dock inte odlas i samma jord år efter år, men till blommor och buskar mm går det bra.

Med vänlig hälsning Sylvia