Döda toppskott avenbok

Melina

Hej

Vi nyplanterade en barrotad avenbokshäck enligt konstens alla regler i november förra året i Göteborg.

Dessvärre verkar klart övervägande majoriteten av drygt 80 plantor ha dött i toppskotten. Nästan alla lever dock och har fått blad i varierande höjd ut med "stammen". Några ser helt okej ut och vi trodde att dessa växte som de skulle, men efter en noggrannare koll verkar även dessa tendera till att dö i toppen. Dessa har skjutit sidoskott i toppen där den döda veden börjar.

Har du några idéer om vad som kan vara fel? Sjukdom, torka, näringsbrist, frostskador? Vi har skött häckplantorna och givit dem först hönsgödsel (mitten av april), och senare Chrysan (slutet av maj) och vattnat.

/Melina

Odla Svarar: 

Det kan vara vinterskador efter den osedvanligt kalla vintern.

Det är ju just toppskotten som dött, alltså de som inte hade skydd av snön.