Dammduk - betong

Carina

Hej Leif Vi har tänkt anlägga en damm ca 6x5 m, djup ca 1 m på det djupaste. Sen har vi tänkt en sumpzon på ca 1,5-2 m vid ena sidan. Det är berg i botten och runt om hela, förutom på en sida där det är sand/jord. Hur gör vi bäst? Ska vi lägga duk i hela eller bara i botten och en sida? Hur tätar man i så fall mellan berg och duk?

Går det att skarva dammdukar? Det lär ju gå åt väldigt mycket. Ska vi istället använda betong på den kanten och en bit in på botten? Många frågor men behöver verkligen expertråd då inget får bli fel i grundarbetet.

/Carina

Odla Svarar: 

Det absolut bästa är att använda dammduk, en hel. Detta för att inte få några skarvar under vattenytan. Mellan berg och dammduk bör man lägga ett lager sand, ca 15-20 centimeter lager. Det skall läggas sand i hela dammen - innan sanden läggs skall lösa stenar, rötter eller annat löst liggande material rensas bort för att inte skada duken. En fiberduk skall därefter läggas mellan sanden och dammduken. Fiberduken skyddar mot kommande rötter och rörelser i underlaget. Fiberduken behöver inte ligga helt slätt,men med ett överlapp på ca 20 centimeter då det brukar säljas i bredder om 2 meter.

Därefter lägger man dammduken. Beroende på vilket material man väljer i form av dammduk finns det olika möjligheter att skarva, men helst rekommenderar jag att man lägger den i helt stycke och skär av överblivet material eftersom skarven måste bli 100 procent tätt. När man gör det själv brukar man tyvärr inte få det tätt till den graden, vilket innebär att garantier inte då gäller. Dammdukar finns i bredder upp till 8 meter.

Leif