Buxbom

Carola Christiansen

Jag har jordförbättrat och planterat om buxbom på en kyrkogård. Innan stod dom i sandjord, med singel runt omkring och i ständigt gassande sol. Vaktmästarna har haft för vana att klippa den mitt i stekheta sommaren. Jag har nu planterat om de befintliga buskarna, samt satt fyllt på med mer buxbom där det glesade. (Från samma kyrkogård). Buxbomen över lag är gulaktig och rötterna är på många ställen blottlagda. Nu har jag testat vid en gravplats med att lägga i perennjord med långtidsverkande gödning och har etableringsvattnat hela påskhelgen, kvällstid. Skall jag fortsätta med detta nu när det är så varmt? Är det risk för att man vattnar för mycket? Räcker det med en gång i veckan? Tror du att den kommer att ta sig igen. När är det mest gynnsamt att klippa en buxbomshäck och trivs buxbom i fullt solsken? Mvh Carola Christiansen

Odla Svarar: 

Du kan kolla minst en gång per vecka om det behöver vattnas, den får inte torka ut. Ev. kan du skydda rötterna mot solen genom att plantera låga marktäckande perenner framför, sedum e.d.

I och för sig trivs den i solen men kan ha svårt att etablera sig i början om det är gassande varmt just när man planterar. Buxbom kan klippas i april eller augusti, undvik att klippa under den varmaste tiden!