Buxbom

Pär Larsson

Har en etablerad Kant-Buxbom häck som har stått på samma plats säkert i 30 år. Har för avsikt att plocka upp och flytta häcken som är ca 20 m lång och tätväxt. Kan detta låta sig göras utan att häckplantorna "tappar gnistan"? Vad bör jag iakttaga för att få plantorna att återetablera sig? När är bästa tidpunkten att gräva upp och flytta?

/ Pär

Odla Svarar: 

Det är alltid en osäker procedur att flytta på etablerade växter, särskilt så pass gamla. Jag skulle ta sticklingar nu vid midsommartid och plantera en "reservhäck" med dom någonstans på periferin, ifall flytten misslyckas. Så man hade rotade småplantor att ta till i så fall.

Bästa tiden att flytta hade varit nu på våren, april, när tjälen har gått ur jorden. Det får inte vara för varmt och soligt utan en sval, regnig period. Dessutom måste man täcka plantorna ett tag mot solen i alla fall. så att de hinner etablera sig innan sommarvärmen kommer.