Buxbom

Agneta wadmer-Hansson

Min fråga är varför mina två buxbom blivit gula under vintern som jag har i stora prydnadskrukor?

Agneta

Odla Svarar: 

De har tydligen blivit utsatta för tjältorka, d v s jorden har frusit i krukan och där finns ju ingen vatten under vintern medan solen har gassat på bladverket. Så växten kan inte suga vatten och resultatet blir tjältorka.

Sylvia