Bruna barr på tujahäck

Nina

Vi planterade tuja Smaragd som häck i augusti 2008. Under de senaste veckorna (september 2011) har mer och mer av tujorna blivit bruna. Det är hela grenar som har bruna barr som faller av när man tar på dem. Det är mest bruna barr på nederdelen av tujorna, ca 50 cm från jorden, men en del har bruna barr hela vägen upp till toppen, främst de innersta grenarna. Det är mer eller mindre alla exemplar som har drabbats (vi har ca 50 st).

Kan vi göra något åt detta?

/Nina

Odla Svarar: 

Tyvärr har en massa tujor på senare år drabbats av kvistdöd, Kabatina thujae. Kvistdöd är en svampsjukdom som angriper främst Thuja occidentale, Chamaecyparis nootkatensis och C. lawsoniana.

Symptomen syns året runt. Hela eller delar av ettåriga skott blir först bleka, sedan gula eller bruna och torkar in. Svampen infekterar vid låg temperatur och i fuktig väderlek, speciellt under vår och höst. På de döda skotten syns svampens svarta,1-2 mm stora, sporbehållare.

Sporerna sprids med hjälp av vattenstänk, så odla på torra luftiga platser och undvik att vattna ovanifrån på grenarna. Kemisk bekämpning med svampmedel är möjlig men används främst i plantskolor.