Brakved

Roland Christensson

Kan man beskära brakved?

Odla Svarar: 

Hej!

Ja, den kan beskäras för att behålla växtformen. Beskär i så fall under JAS-månaderna juli, augusti. september.

Med vänlig hälsning
Sylvia