Blodlöss

Åsa, Södra Sandby

Hej! Vi hittade vitt ludd på vårt gamla äppleträd, och en googling ledde oss till diagnosen blodlöss, vilket verkar stämma. Några goda råd?

Odla Svarar: 

Blodlus är nog rätt diagnos. De sitter ofta just på stammen av ett äppelträd. Namnet kommer från att djurets kroppsvätska är röd som blod, själva djuren är blyvita till rödbruna. De sitter främst på skador på stammen som kräftsår mm. 

Tyvärr är de svårbekämpade då de sitter i barkflagor och andra skymslen, men på våren och försommaren brukar det finnas tvestjärtar och parasitsteklar (Aphelinus mali) som äter upp dem. 

Man kan också försöka borsta stammarna och använda insektsåpor mot dem.

Sylvia