Bleka blad på rosen Sommerwind

Conny

Varför har vi fått blekt gröna, gulfläckiga blad på våra Sommerwindbuskar? De sattes förra sommaren "efter alla konstens regler" och har gödslats med speciell rosgödsel.

Vad kan vi göra för att få de mörkgröna bladen vi vill ha?

/Conny

Odla Svarar: 

Brist på kväve (N) på rosor kan orsaka gula och bleka blad, s.k. kloros, den är mer uttalad hos äldre blad.

Kontrollera jordens pH. Om den är för hög (över 8) eller för låg (under 5) kan det påverka tillgången på kväve. Luckra upp jordytan också, den får inte vara för kompakt. Pröva sedan med kvävegödsel, en flytande gödning ger snabbaste resultat. Urin skulle också kunna passa, späd med 1/10 och vattna.