Blad kvar eller inte vid delning

Då man delar perenner hörde jag på en CD från trädgårdskolan att bladverket tas bort vid planteringen. Detta skulle vara bra för att kraften skulle gå till rotens etablering.

Roten är ju decimerad, stressad vid ett sådant tillfälle, men bladverket som alstrar energi, socker via fotosyntesen är oftast intakt. Är det inte då viktigt att så många blad som möjligt finns kvar för att hjälpa växten att överleva, då egentligen alla resurser krävs i ett sådant läge.

Perenner brukar ju klara sig så det är väl inte ett så stort spörsmål. Men det påminner mig om då man på 70-talet gav råd om tillvägagångsättet då man skulle plantera ett fruktträd.

Alltså klipp in grenarna och låt toppen vara kvar. Numera säger man ju att låt alla grenar vara kvar första säsongen. Då kan trädet etablera sig i lugn och ro och använda sig bättre av fotosyntesen.

Har du någon ide om det här, skulle vara intressant att höra din åsikt.

Trädgårdstomten

Odla Svarar: 

Ja, det låter ju som det skulle kunna vara så, men jag har inte tänkt på saken på dessa banor. Vanligen lär man sig att när man flyttar på perenner på hösten, så är det bra att decimera blad, för det finns ju färdiga "ögon" i rothalsen/rötterna som nästa vår kommer upp.

Flyttar man perenner på våren, är det däremot inte behovligt att ta bort det som ev. redan har kommit upp, har jag fått lära mig. Därmed inte sagt att det är den enda sanningen.

Numera är ju de allra flesta frukträd krukodlade, så man låter dem behålla grenarna tills de etablerat sig. Att man förr rådde decimera grenar kan ha att göra med att de flesta (frukt)träd då planterades som barrotade, ev. med en säckvävbit + liten jordklump runtom.

Sylvia