Binda sand i slänt

Bo

Har schaktat undan massor och har fått en sandslänt. Vad och hur planterar jag för att binda sanden så den inte skall "rinna ner"?

/Bo

Odla Svarar: 

Hej Bo

Fint läge! Men såklart innebär det lite joxande runt om.

Det finns något som kallas för ingenjörsbiologi, som många landskapsingenjörer behärskar, som just syftar till att stabilisera slänter och förhindra erosion längs vattendrag, främst med hjälp av naturliga material såsom salix och sten. I alperna är det vanligt förekommande tekniker.

Det är rötterna som armerar och slänten blir stabil då tillväxten tar fart. Du måste nog tyvärr inspektera på plats för att bedöma bland annat hur fuktigt det är, så du säkert väljer rätt växt - du vill förstås inte behöva göra om anläggningen.

Generellt sett armerar även gräs och prydnadsgräs bra med sina rötter, men även där måste du välja rätt art och sorts gräs. Ofta går det inte att ha samma art längs hela slänten eftersom det är torrt på toppen och fuktigare nere i slänten.

Ett alternativ kan vara att bygga en kombination med en armerad och dränerad mur nederst och växter längs resten av slänten. Muren kan vara högre där det är lämpligt och bilda en av väggarna till en praktisk friggebod kanske?

Kanske gav jag dig nu idéer om mer jobb än du tänkt dig, men man kan även sprutså slänten med gräs och ängsfröblandningar - jämför med hur vallarna längs motorvägarna kan se ut. Vissa anläggningsfirmor utför detta och säkert kommer de till dig också om du vill. Det är en förhållandevis billig teknik. Om du dessutom kan bistå med lite bevattning så skjuter växterna nog fart snabbare än vanligt.

Lycka till!

Med vänlig hälsning Karin