Beskära syrenbuskar

Solveig

Jag har planterat syrener i en plantering. Nu skulle jag behöva beskära dem för att de inte ska ta över det hela. Jag undrar hur jag går tillväga för att beskära dessa?

/Solveig

Odla Svarar: 

Hej

Nu under vintern kan du gallra ut eventuella överflödiga rotskott och svaga och skadade skott på syrenerna.

Har du äldre syrenbuskar, kan du glesa ut dem successivt under några år genom att skära bort de äldsta och risigaste grenarna först. Nästa år tar du några till och tillåter några nya rotskott att växa upp istället. Fortsätt så tills du har förnyat hela syrenbusken. Detta arbete gör du gärna efter avslutad blomning så att du inte går miste om blomningen.

Det är också bra att efter avslutad blomning knipsa bort de utblommade klasarna för att de inte ska bilda frö och stjäla kraft från nästan års blomning.

Om man istället mejar ner hela syrenbuskaget på en gång, resulterar det i en mycket kraftig rotskottsbildning som ändå måste glesas ut och man får vänta längre på blomningen, fast detta kan man praktisera om man har ett hopplöst gammalt, risigt syrenbuskage som annars är svårt att komma någon vart med.

Med vänlig hälsning Sylvia