Beskära sibirisk ärtbuske

Lennart

Hej

Vi har två sibiriska ärtbuskar som nu är runt 3 m höga. Vi har dem som delvis insynsskydd, men nu har blivit lite väl höga. Hur skall vi beskära dem? Kan vi gallra bort de grövsta grenarna och korta av de resterande? Går det bra nu i januari-mars?

Med vänlig hälsning Lennart

Odla Svarar: 

Det går utmärkt att gallra sibirisk ärtbuske nu på vårvintern. Ta bort gamla, risiga grenar helt och korta in de yngre. Du kan hålla ärtbuskarna vitala genom att göra så med ett par års mellanrum även i fortsättningen.