Beskära röda vinbär

Ann-Britt

När ska röda vinbär beskäras? Det är gamla buskar och vi har tagit bort döda grenar efterhand. Hur och när beskärs buskarna så de inte blir så vida, och så att det blir fina och stora bär?

Tack på förhand.

/Ann-Britt

Odla Svarar: 

Eftersom röda och vita vinbär mest ger bär på 2-5 år gamla grenar tar man bort en gammal gren vartannat år, så att vinbärsbusken sakta förnyas. Är det riktigt gamla buskar, kan ni börja med att ta bort några av de äldsta grenarna i år och sedan fortsätta med en gren per år.

Även nedhängande, svaga grenar på dina röda vinbär kan tas bort när sådana finns. Men gödsla buskarna på våren så att de orkar komma med nya, kraftiga skott. Lämna inga höga stubbar som kan bli inkörningsport för svampsjukdomar, utan ta av nere vid markytan.

Bästa beskärningstiden för röda vinbär är på hösten när busken har tappat bladen men det går att göra även på vårvintern, bara knopparna inte har hunnit börja svälla.