Beskära rhododendron

Åsa Blomgren

Min rhododendron har dragit iväg på höjden och skulle behöva tuktas för att bli tätare och få bättre form. När ska det göras och hur ska jag lägga upp det? Just nu blommar den rikligt

Åsa

Odla Svarar: 

I regel behöver den ingen beskärning, men vill man minska storleken på plantan, så tål den det. Klipp alltid ovanför ett bladpar eller ett öga utan att skada knopparna i bladvecken. Du kan också korta grenarna intill en sidogren om du vill klippa hårdare. Klipp på ung. samma höjd ovan marken och så att busken behåller sin naturliga form i görligaste mån. Man klipper den på vårvintern och plantan ska i övrigt vara i god vigör.

Sylvia