Beskära ölandstok

Arne Hagelvik

Vi har en rad med ölandstok längs översidan av en slänt med stenpartier. De har svällt ut och blivit lite vidlyftiga och skymmer delvis övriga växter i slänten. Kan vi beskära dem lite nu i mars utan att de tar skada? Kan också fråga om lämplig gödning? /Arne

Odla Svarar: 

Hej!

Ölandstokar mår bra av att bli nerklippta cirka vart fjärde-femte år om de börjar bli risiga. Du kan ta i så mycket du vill, nästan ner till backen. Låt sedan buskarna växa upp igen. Det är en bra tid att klippa nu under vårvintern.

Du kan ge dem välbrunnen stallgödsel eller kogödsel från säck. Men passa på att rensa bort rotogräs från häcken efter att du har klippt innan du gödslar.

Med vänlig hälsning Sylvia