Beskära ölandstok

John

Kan man beskära ölandstok i januari? Temperatur ca -3 grader, ingen snö.

/John

Odla Svarar: 

Ja, det kan man ju. Annars kan man skära ner ölandstoken under hela vårvintern. Man gör det vart tredje - vart fjärde år så att buskarna håller sig snygga.