Beskära nysatt ligusterhäck?

Helén

Hej! Vi har nu i vår planterat 125-150 cm höga ligusterhäckplantor (barrotade). Min man och jag är inte överens om hur och när vi ska beskära dem. Häckplantorna är inte jämna. De är kraftiga med många grenar men några grenar spretar ut och jag vill klippa plantorna på höjden och "framsidan" så häcken får en jämnare form. Är detta rätt? I vårt fall är det ju inte aktuellt att beskära ner till 15-20.

Vi bor i Skåne.

Odla Svarar: 

Hej! Tumregeln är att inga häckar ska beskäras första året efter planteringen. Så det är nästa sommar ni ska börja bygga upp häcken från "20 cm över marken"... Men om det ser alltför ruskigt ut, så kan man jämna lite de mest utåtspretande topparna så att det ser någorlunda snyggt ut.

Med vänliga hälsningar Sylvia Svensson