Beskära - föryngra hassel

Annika

Vi har en hassel som på 16 år blivit till enormt träd med 6 stycken stammar och ca 15 meter högt.

Kan man ta bort 3 stammar, såga ned de andra 3 stammarna till hälften och få upp ny krona på dessa 3 kvarvarande?

Hälsningar Annika

Odla Svarar: 

Du kan ta bort några stammar. Det brukar stimulera nya skott att komma upp från jorden, så att busken förnyas.

Däremot är jag mycket skeptisk mot att såga ned de andra 3 stammarna, det blir säkert ett mycket stympat utseende!

Det är bättre att göra så att du tar bort 2-3 stammar nere vid jordytan nu på vårvintern, väntar tills det kommit upp nya skott, sågar nästa 2-3 skott sedan nere vid jordytan etc tills hela busken är förnyad på några år.