Beskära en bokhäck

Ulf Havenäng

Hej Jag har en bokhäck som är ca 3.5 meter hög. Det är besvärligt att klippa den på ovansidan då den är så hög. Har funderingar på att klippa ner den. Har kollat med någon sakkunnig som rekommenderade juli-agusti-september. Har sett i den spalt att det skulle kunna gå tidig vårvinter. När är att betrakta som vårvinter?

Ulf

Odla Svarar: 

Tidig vårvintern är januari-februari.

Men bokar kan ibland blöda om de beskärs under vårvintern, så det säkraste är att beskära under JAS-månaderna.

Sylvia