Beskära buskapel

Lena Althoff

Hur och när kan man beskära buskapel?

Odla Svarar: 

Egentligen behöver busk- och bukettapel inte beskäras alls, men vill man t.ex. minska storleken, är JAS-perioden (juli-augusti-september) en lämplig tid. Det går också att klippa den på vårvintern men då kommer det kanske fler vattenskott.

Sylvia