Beskära avenbokshäck

Erika

Hej

Jag har en avenbokshäck som är planterad i våras. Hur mycket kan jag beskära den? Jag har klippt skott som växer rakt ut från häcken. Hur ska jag göra med skott som växer längs med? Ska de klippas eller kan de hjälpa till att göra häcken tätare?

Behöver häcken gödslas första året? Vilka rutiner ska man ha för gödsling påföljande år?

Med vänlig hälsning Erika

Odla Svarar: 

Hej

Eftersom du har planterat avenbokshäcken nu i våras, ska du låta den växa till nästa sommar utan större ingrepp.

Nästa sommar kan du börja frisera din avenbokshäck lite, korta in utstickande grenar både inne och på sidorna och börja forma till lätt pyramidal form. Men toppen ska du inte röra förrän avenbokshäcken har nått den önskade höjden.

Gödsla avenbokshäcken på våren varje år. Skulle den inte växa bra, kan du gödsla ytterligare en gång vid midsommartiden, men inte senare än så.

Med vänlig hälsning Sylvia