Benmjöl

Gunnel Gustavsson

Jag kan inte utläsa någonstans om jag kan vattna ner benmjöl. Då jag har en gård i Ungern måste jag använda mig av plast runt alla planteringar annars vore det igenvuxet varje gång jag kommer. Men då är det svårt att mylla ner benmjölet.

Gunnel

Odla Svarar: 

Hej! Du kan pröva att blanda det riktigt finfördelade benmjölet med vatten och skaka kannan medan du vattnat, så att medlet inte sjunker till botten.

Men det finns även andra gödningsmedel som kan blandas med vatten och vattnas ut, beroende på vad du vill odla.

Med vänlig hälsning Sylvia