Bekämpa jordgubbskvalster

Eva-Maria

Jag har besvär med jordgubbskvalster, och undrar förstås hur man kan bekämpa det (om det går)? Hur länge lever smittan kvar i jorden? Jag kan tänka mej att det bästa vore att flytta landet.

Med vänlig hälsning Eva-Maria

Odla Svarar: 

Hej

Jordgubbskvalster finns ofta i äldre jordgubbsbestånd, därför är det viktigt att inte odla jordgubbar länge på samma plats. Byt plats med några års mellanrum och använd då friskt, certifierat plantmaterial, ta alltså inga jordgubbsplantor från den gamla odlingen utan plöj ner de plantorna och använd inte platsen till jordgubbsodling mer.

Biologisk bekämpning med hjälp av rovkvalster, Neoseiulus cucumeris är möjlig, de bör sättas ut flera gånger per sommar.

Det finns också kemisk bekämpning som i så fall görs på våren då tillväxten har startat och/eller på hösten efter skörden.

Med vänlig hälsning Sylvia